Obec Káraný
Obec Káraný

Pracovní příležitosti

Pracovní příležitosti

 

Tajemnice městského úřadu Lysá nad Labem Ing. Alena Novotná tímto oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. 5/2020 na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora (OMI) Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon samosprávy při přípravě a realizaci investičních akcí města v platové třídě 9 dle Nařízení vlády č. 314/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Pracovní smlouva na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek. Místo výkonu práce: Městský úřad Lysá nad Labem Nástup: ihned nebo dle dohody O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, kteří dosáhli věku 18 let, jsou plně svéprávní, bezúhonní, ovládající jednací jazyk. Nabízíme:  5 týdnů dovolené  4 dny zdravotního volna  příspěvek na penzijní nebo životní pojištění  příspěvek na sportovní nebo kulturní aktivity  příspěvek na stravování formou stravenek  příspěvek na studium jazyků  průběžné vzdělávání  další zaměstnanecké benefity  po zkušební době možnost osobního příplatku (osobní ohodnocení)  zázemí stabilního zaměstnavatele Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:  vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkoušou  uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC  schopnost práce v kolektivu  občanská a morální bezúhonnost  vysoká flexibilita a spolehlivost  komunikativnost v jednání s lidmi  pečlivost a příjemné vystupování Výhodou při výběrovém řízení je:  praxe v obdobné činnosti  znalost problematiky stavební činnosti  znalost problematiky samosprávy a státní správy  znalost problematiky investiční činnosti Přihlášku je třeba doručit do 04.03.2020 do 17:00 hod. do podatelny Městského úřadu, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „Výběrové řízení č. 5/2020 OMI“. Přihláška musí obsahovat:  jméno, příjmení a titul uchazeče  státní příslušnost uchazeče  datum a místo narození uchazeče  místo trvalého pobytu uchazeče  datum a podpis uchazeče  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Kontakt a další informace: Tajemnice MěÚ Lysá n. L., Ing. Alena Novotná, tel. 325 510 221, e-mail: alena.novotna@mestolysa.cz, nebo PaedDr. Jan Štěpánek, vedoucí odboru, tel. 325 510 265, e-mail: jan.stepanek@mestolysa.cz. Výběrová komise posoudí úplné přihlášky uchazečů včetně požadovaných podkladů a uchazeči budou o výsledku informováni a případně pozváni k pohovoru (telefonicky nebo mailem). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo neuzavřít pracovní smlouvu s žádným ze zájemců, kteří doručili přihlášku. Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního oddělení a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. Podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uchazeč/uchazečka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly. V Lysé nad Labem 14.02.2020 Ing. Alena Novotná, v. r. tajemnice MěÚ Za správnost: Mgr. Ludmila Procházková

Tajemnice městského úřadu Lysá nad Labem Ing. Alena Novotná tímto oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. 5/2020 na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora (OMI) Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon samosprávy při přípravě a realizaci investičních akcí města v platové třídě 9 dle Nařízení vlády č. 314/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Pracovní smlouva na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek. Místo výkonu práce: Městský úřad Lysá nad Labem Nástup: ihned nebo dle dohody O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, kteří dosáhli věku 18 let, jsou plně svéprávní, bezúhonní, ovládající jednací jazyk. Nabízíme:  5 týdnů dovolené  4 dny zdravotního volna  příspěvek na penzijní nebo životní pojištění  příspěvek na sportovní nebo kulturní aktivity  příspěvek na stravování formou stravenek  příspěvek na studium jazyků  průběžné vzdělávání  další zaměstnanecké benefity  po zkušební době možnost osobního příplatku (osobní ohodnocení)  zázemí stabilního zaměstnavatele Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:  vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkoušou  uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC  schopnost práce v kolektivu  občanská a morální bezúhonnost  vysoká flexibilita a spolehlivost  komunikativnost v jednání s lidmi  pečlivost a příjemné vystupování Výhodou při výběrovém řízení je:  praxe v obdobné činnosti  znalost problematiky stavební činnosti  znalost problematiky samosprávy a státní správy  znalost problematiky investiční činnosti Přihlášku je třeba doručit do 04.03.2020 do 17:00 hod. do podatelny Městského úřadu, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „Výběrové řízení č. 5/2020 OMI“. Přihláška musí obsahovat:  jméno, příjmení a titul uchazeče  státní příslušnost uchazeče  datum a místo narození uchazeče  místo trvalého pobytu uchazeče  datum a podpis uchazeče  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Kontakt a další informace: Tajemnice MěÚ Lysá n. L., Ing. Alena Novotná, tel. 325 510 221, e-mail: alena.novotna@mestolysa.cz, nebo PaedDr. Jan Štěpánek, vedoucí odboru, tel. 325 510 265, e-mail: jan.stepanek@mestolysa.cz. Výběrová komise posoudí úplné přihlášky uchazečů včetně požadovaných podkladů a uchazeči budou o výsledku informováni a případně pozváni k pohovoru (telefonicky nebo mailem). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo neuzavřít pracovní smlouvu s žádným ze zájemců, kteří doručili přihlášku. Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního oddělení a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. Podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uchazeč/uchazečka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly. V Lysé nad Labem 14.02.2020 Ing. Alena Novotná, v. r. tajemnice MěÚ Za správnost: Mgr. Ludmila Procházková

PDF verze zde

ČEZ Informace

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace emailem či SMS

Kalendář kulturních akcí

Kalendář akcí 2024 Typ: XLS dokument, Velikost: 47 kB
 

Zpravodaj

Zpravodaj, poslední číslo

Zpravodaj č.402-04/2024

Facebook

 Sledujte nás na Facebooku:
ObecKaranyOfficial

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Oficiální web

 Vaše náměty, nápady a připomínky, kterými by se daly tyto webové stránky vylepšit, posílejte na obecní e-mail.

Svozy odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15 16
17
18 19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
31
1 2