Obec Káraný
Obec Káraný

Projekty

Pořízení kompostérů,knihobudky, opakovatelněpoužitelného nádobí a myčkypro občany obce Káraný Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií . Cílem projektu je vybudování systému pro předcházení vznikuodpadů na území Středočeského kraje. Realizací tohoto projektudojde ke snížení produkce odpadů o cca 106,347 t/rok. Termín realizace projektu: 11/2023 – 04/2024

Kompostéry Káraný PDF verze ke stažení zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 164 kB


Středočeský kraj

Zlepšení materiálně technického vybavení jednotky SDH Káraný


Evidenční číslo projektu: HAS/SDHAK/049566/2023
Název projektu: Výzbroj a výstroj pro nové členy jednotky SDH Káraný
Celkové výdaje projektu: 101 887 Kč
Příspěvek Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS: 81 509 Kč
Rozpočet obce: 20 378 Kč

Účelem projektu bylo nákup výzbroje a výstroje jednotky SDH.


Středočeský kraj

Zlepšení materiálně technického vybavení jednotky SDH Káraný


Evidenční číslo projektu: HAS/SDHAK/04300/2022
Název projektu: Zlepšení materiálně technického vybavení jednotky SDH Káraný
Celkové výdaje projektu: 101 449 Kč
Příspěvek Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS: 80 240 Kč
Rozpočet obce: 21 209 Kč

Účelem projektu bylo nákup výzbroje a výstroje jednotky SDH.


Vybavení pro kulturní a spolkovou činnost Káraný


Projekt OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OKOLÍ OÚ KÁRANÝ


Středočeský kraj
Veřejné osvětlení Káraný – neuznatelné náklady bylo realizováno s finančním přispěním Středočeského kraje

Evidenční číslo projektu: FRV/VEI/043566/2021
Název projektu: Veřejné osvětlení Káraný – neuznatelné náklady
Celkové výdaje projektu: 10 103 473 Kč
Příspěvek Středočeský Fond obnovy venkova: 782 000 Kč
Rozpočet obce: 8 481 034 Kč

Účelem projektu bylo vyměnit stávající svítidla za nová s LED technologií a vybavit systémem chytrého řízení. Tím snížit náklady na elektrickou energii a snížit světelný smog.


MPOEFEKT

 

 

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení Káraný

Rekonstrukce veřejného osvětlení Káraný byla realizována s dotací ze státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2020

Evidenční číslo projektu: 122D221000232
Celkové náklady projektu: 10 103 473 Kč
Příspěvek MPO – EFEKT II: 840 439 Kč
Kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v obci.
Termín realizace: 14.1.2021 – 30.9.2021


bla

 

 

 


Komunitní výsadba stromů v katastru obce Káraný

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Evidenční číslo projektu: 1190901404
Příspěvek SFŽP – Výzva č.9/2019: 162 123 Kč

Výsadba švestkové aleje na konci ulice Václavská a dubové aleje směrem k hájovně, dosadba hlohů v ulici Na Betonce.

Termín realizace: 21.11.2020 – 12.12.2020


Středočeský kraj
Evidenční číslo projektu: FDI/VYV/039653/2019
Název projektu: Vývaziště Káraný

Celkové výdaje projektu: 530 770 Kč
Příspěvek Středočeský Fond rozvoje doprovodné infrastruktury: 500 000 Kč
Rozpočet obce: 30 770 Kč

Účelem projektu bylo zřídit vývaziště přístupné pro veřejnost. Cílem je rozšířit možnost zakotvit na řece malá plavidla a dát možnost navštívit Káraný i pro turisty projíždějící na lodích. 
 


Středočeský kraj

Evidenční číslo projektu: ISF/DSK/042804/2020
Název projektu: Obec Káraný – Přístavba a nástavba budovy MŠ

Celkové výdaje projektu: 4 527 115 Kč
Příspěvek Středočeský Infrastrukturní fond – Dodatečná podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol: 848 047Kč
Rozpočet obce: 3 679 068 Kč

Hlavním cílem projektu je výstavba nové třídy MŠ formou jednopodlažní nástavby na stávající objekt MŠ s cílem zvýšit kapacitu MŠ o 28 dětí 


Středočeský kraj

Evidenční číslo projektu: FVP/VOH/043267/2020
Název projektu: Višňovka odkanalizování

Celkové výdaje projektu: 105 000 Kč
Příspěvek Středočeský Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP: 52 500 Kč
Rozpočet obce: 52 500 Kč

Projektová dokumentace na odkanalizování části obce Višňovka. Cílem projektu je následně podat žádost o dotaci na realizaci prodloužení tlakové kanalizace do části obce a připojit na kanalizaci cca dalších 20 nemovitostí. Přínosem akce je odkanalizování nemovitostí v lokalitě Káraný, kde se nachází zdroj pitné vody pro Hl.M. Prahu


Středočeský kraj

Evidenční číslo projektu: FOV/PDO/042950/2020
Název projektu: PD chodníky Káraný II.

Celkové výdaje projektu: 233 530 Kč
Příspěvek Středočeský Fond obnovy venkova – program 2017-2020: 186 824 Kč
Rozpočet obce: 46 706 Kč

Projektová dokumentace DUSP jako příprava pro žádost o dotaci. Jedná se o nový chodník v ulici Václavská podél krajské komunikace III./2451


Středočeský kraj

Evidenční číslo projektu: FOV/PDO/042969/2020
Název projektu: PD chodníky Káraný I.

Celkové výdaje projektu: 239 580 Kč
Příspěvek Středočeský Fond obnovy venkova – program 2017-2020: 191 664 Kč
Rozpočet obce: 47 916 Kč

Projektová dokumentace DUSP jako příprava pro žádost o dotaci. Jedná se o rekonstrukci chodníku v ulici U Vodárny podél krajské komunikace III./2451 a přesun zastávky PID do ulice Hlavní.


projekty

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008571
Název projektu: Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (velkokapacitní požární cisterny pro velkoobjemové hašení) pro JSDH Káraný

Celkové výdaje projektu: 8 257 040,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 7 500 000,00 Kč
Příspěvek EU: 7 125 000,00 Kč
Rozpočet obce: 1 132 040,00 Kč

Obec Káraný podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD a výzvy č. 1 „MAS - Střední Polabí-IROP Velkokapacitní cisterny pro složky IZS“ na projekt „Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (velkokapacitní požární cisterny pro velkoobjemové hašení) pro JSDH Káraný“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 7 500 000,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95%, tedy 7 125 000,00 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2019.

Cílem projektu je pořízení nového zásahového vozidla - velkokapacitní požární cisterny CAS 30 ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny (v souladu s vyhláškami a nařízeními GŘ HZS ČR), která doplní stávající požární techniku JSDH Káraný, kterou má v současnosti k dispozici. Toto nové vozidlo výrazně posílí stávající vybavení složky IZS JSDH Káraný JPO III/1 a bude velkým přínosem pro řešení mimořádných událostí vzniknuvších především v důsledku sucha, které je jednou z hlavních příčin vzniku lesních požárů, požárů polí se zemědělskými plodinami (především obilím), požárů travního porostu, sena apod.

 


projekty

Registrační číslo projektu: 117D8210A1254
Název projektu: Oprava povrchu místní komunikace ulice K Přívozu část 1-22c-A

Celkové výdaje projektu: 2.135.549,43 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 1.792.975,88 Kč

Příspěvek MMR: 1.255.083,12 Kč
Rozpočet obce: 880.466,32 Kč

Obec Káraný podala žádost o dotaci do programu PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+, podprogramu Podpora  obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu Podpora místních komunikací v únoru 2019.

Žádost byla podpořena a oprava části ulice K Přívozu mohla být úspěšně dokončena.

Cílem projektu je navrátit v místě zavádění inženýrských sítí asfaltový povrch a opravit tento povrch v celkové šíři 6m a obnovit drenážní rýhu, která byla pro však již nefunkční. Žádost byla podána na 160m běžné délky. Během akce se Obci Káraný podařilo získat další část pozemku pod komunikací a tedy byly provedeny vícepráce až za křižovatku s ulicí Labská a Krátká a také napojení vjezdů, což nebylo uznatelným nákladem.


EU + MPSV

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011404
Název projektu: Mikrojesle v Káraném II

Popis projektu: Adresa místa provozu zařízení péče o děti: obec Káraný, ulice Masarykova 761.

Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 5. 2022

Kapacita zařízení péče o děti: 4

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: mikrojesle

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost

Cílová skupina: Rodiče s dětmi

Kontaktní informace: Starostka obce Ing. Barbora Krejčí Ph.D.

Email: starostka@karany.cz

Telefon starostka obce: 777 255 725

Vedoucí chůva: Iva Ulrichová, 607 644 025


Kompostéry a štěpkovač


 

Oficiální web

 Vaše náměty, nápady a připomínky, kterými by se daly tyto webové stránky vylepšit, posílejte na obecní e-mail.

Svozy odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10 11
12
13 14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
1
2
3 4