Obec Káraný
Obec Káraný

v současné době nejsou k dispozici žádná upozornění ani varování

Projekty

 

projekty

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008571
Název projektu: Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (velkokapacitní požární cisterny pro velkoobjemové hašení) pro JSDH Káraný

Celkové výdaje projektu: 8 257 040,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 7 500 000,00 Kč
Příspěvek EU: 7 125 000,00 Kč
Rozpočet obce: 1 132 040,00 Kč

Obec Káraný podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD a výzvy č. 1 „MAS - Střední Polabí-IROP Velkokapacitní cisterny pro složky IZS“ na projekt „Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (velkokapacitní požární cisterny pro velkoobjemové hašení) pro JSDH Káraný“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 7 500 000,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95%, tedy 7 125 000,00 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2019.

Cílem projektu je pořízení nového zásahového vozidla - velkokapacitní požární cisterny CAS 30 ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny (v souladu s vyhláškami a nařízeními GŘ HZS ČR), která doplní stávající požární techniku JSDH Káraný, kterou má v současnosti k dispozici. Toto nové vozidlo výrazně posílí stávající vybavení složky IZS JSDH Káraný JPO III/1 a bude velkým přínosem pro řešení mimořádných událostí vzniknuvších především v důsledku sucha, které je jednou z hlavních příčin vzniku lesních požárů, požárů polí se zemědělskými plodinami (především obilím), požárů travního porostu, sena apod.

 


projekty

Registrační číslo projektu: 117D8210A1254
Název projektu: Oprava povrchu místní komunikace ulice K Přívozu část 1-22c-A

Celkové výdaje projektu: 2.135.549,43 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 1.792.975,88 Kč

Příspěvek MMR: 1.255.083,12 Kč
Rozpočet obce: 880.466,32 Kč

Obec Káraný podala žádost o dotaci do programu PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+, podprogramu Podpora  obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu Podpora místních komunikací v únoru 2019.

Žádost byla podpořena a oprava části ulice K Přívozu mohla být úspěšně dokončena.

Cílem projektu je navrátit v místě zavádění inženýrských sítí asfaltový povrch a opravit tento povrch v celkové šíři 6m a obnovit drenážní rýhu, která byla pro však již nefunkční. Žádost byla podána na 160m běžné délky. Během akce se Obci Káraný podařilo získat další část pozemku pod komunikací a tedy byly provedeny vícepráce až za křižovatku s ulicí Labská a Krátká a také napojení vjezdů, což nebylo uznatelným nákladem.


EU + MPSV

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011404
Název projektu: Mikrojesle v Káraném II

Popis projektu: Adresa místa provozu zařízení péče o děti: obec Káraný, ulice Masarykova 761.

Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 5. 2022

Kapacita zařízení péče o děti: 4

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: mikrojesle

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost

Cílová skupina: Rodiče s dětmi

Kontaktní informace: Starostka obce Ing. Barbora Krejčí Ph.D.

Email: starostka@karany.cz

Telefon starostka obce: 777 255 725

Vedoucí chůva: Iva Ulrichová, 607 644 025


Kompostéry a štěpkovač


 

Informace o COVID-19

Viz úřední deska, sekce COVID-19

Facebook

 Sledujte nás na Facebooku:
ObecKaranyOfficial

Zpravodaj

Zpravodaj č.362
(12/2020)

Zpravodaj č.362-12/2020

Emailové notifikace

Veškeré staré informační kanály (emailové notifikace) byly k 7.1.2020 zrušeny. K odběru nových je nutné se registrovat zde:

hlasenirozhlasu.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Oficiální web

 Vaše náměty, nápady a připomínky, kterými by se daly tyto webové stránky vylepšit, posílejte na obecní e-mail.

Svozy odpadů

Únor2021
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28