Obec Káraný
Obec Káraný

Evidence pálení


Evidence pálení prostřednictvím internetu


Přehled aktuálního pálení - http://hzssk.webrex.cz/
Ohlašování pálení - http://hzssk.webrex.cz/index.php?menu=3

Prezentace evidence pálení (pdf)


Vážení starostové obcí a měst,

rádi bychom Vás informovali o službě, kterou poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje od dubna 2009 pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu (www.hzssck.cz). Tato služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.

Po aktivaci stránky HZS Středočeského kraje (viz. příloha), najdete v pravé části stránky  odkaz „Evidence pálení“, po jeho načtení se zobrazí formulář pro ohlašování pálení, který po vyplnění odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení do programu evidence pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci. Využití této služby očekáváme také při evidenci pálení ohňů u příležitosti pověstných „Čarodějnic“.

Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.

Doplňující legislativa:

Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí
být kontaminovány chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu. K tomuto se vyjadřuje
§ 3 odst. 5 zákona č 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Dodržování této povinnosti dle § 3 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší kontrolují podle § 50 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší obecní úřady, na které se mohou občané obrátit
s podnětem, jestliže je tato povinnost porušována.

Dále je ve věci činný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Pálení odpadu v otevřených ohništích upravuje zákon o ochraně ovzduší. Pokud
jde o odpad v obecné rovině, podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit
pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu.

Citace ze zákona o požární ochraně:

Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Věříme, že naše služba přispěje k bezpečnému a kontrolovanému spalování hořlavých látek ve vašich obcích a městech.

 

S pozdravem

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 KLADNO
 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Oficiální web

 Vaše náměty, nápady a připomínky, kterými by se daly tyto webové stránky vylepšit, posílejte na obecní e-mail.

Svozy odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15 16
17
18 19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
31
1 2