Obec Káraný
Obec Káraný

Pražské vodovody a kanalizace a.s. vodárna Káraný


Úpravna vody KáranýPražské vodovody a kanalizace a.s. vodárna Káraný

Vodárna v Káraném je nejstarší ze tří současných zdrojů pitné vody, zásobující hlavní město Prahu a okolí. Výstavba úpravny vody byla zahájena v roce 1908 podle projektu Adolfa Thiema. První káranská voda byla sice 1. výtlačným řadem přivedena do Prahy až na podzim 1912. Více jak rok trvalo, než došlo k řádnému proplachu stávajícího pražského rozvodného potrubí, které bylo infikováno závadnou vltavskou vodou. Teprve po dosažení hygienické nezávadnosti vody začalo obyvatelstvo Prahy od 1.1.1914 bez obav používat káranskou pitnou vodu.


Technologický postup výroby pitné vody

Úpravna vody dodává do pražského distribučního systému směs podzemní a infiltrované vody. Současný průměrný výkon vodárny je 1.000 l/s a pitná voda se získává třemi způsoby: 


Přirozená infiltrace

Jizerská voda infiltruje dnem i břehem do okolních štěrkopískových náplavů, kde je ve vzdálenosti 250 m od řeky jímána ve směsi s přirozenou podzemní vodou. Děje se tak prostřednictvím řady vrtaných studní propojených násoskou. Odtud je získaná voda dále dopravována pomocí čerpacích stanic a gravitačního svodného řadu do hlavní čerpací stanice v Káraném.


Umělá infiltrace

Surová jizerská voda dopravená do úpravny vody je přefiltrována na rychlofiltrech přes filtrační písek. Následně pak přečerpána do vsakovacích nádrží s přirozeným pískovým dnem ve štěrkopískových náplavech. Vsakovaná voda, procházející přes tento přirozený filtr, intenzivně obohacuje přirozené zásoby podzemní vody. Kontaktem s geologickými vrstvami získává vlastnosti vody podzemní. Ve vzdálenosti 200 m od vsakovacích nádrží, je asi po 40 až 50 dnech zdržení, v podzemí jímána takto infiltrovaná voda jako kvalitní voda pitná. Svodným řadem je dopravena do hlavní čerpací stanice.


Artéská voda

Jde o zdroj mimořádně kvalitní vody, přitékající v hlubokém podzemí do této oblasti ze severní části geologického útvaru „Česká křída“. Voda je jímána ze 7 artéských vrtů. Její stáří bylo stanoveno na 16.000 let. Její složení po jednoduché úpravě (odželeznění) odpovídá požadavkům na vodu pro přípravu kojenecké stravy.


Čerpání vody do Prahy

V areálu ÚV Káraný dojde ke smíchání vody ze všech tří výše uvedených zdrojů. Voda je hygienicky zabezpečena dodávkou chloru a čerpána třemi výtlačnými řady do vodojemu na Flóře a Ládví.

Úpravna vody Káraný která dodává vodu rovněž do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, Čelákovic, Lázní Toušeň, Káraného, Nového Vestce, Dřevčic a Zelenče je jednou z mála velkých evropských úpraven vod na podzemní vodu, která si od svého vzniku zachovala původní kapacitu i kvalitu svých zdrojů.

Další odkazy:

Vodárna Káraný zásobuje Prahu už 95 let
http://www.pvk.cz
http://www.veolia.cz
http://www.cvcw.cz


Úpravna vody v Praze Podolí

Tato vodárna upravuje vícestupňovou filtrací říční vltavskou vodu na vodu pitnou. Byla uvedena do provozu v roce 1929. Jde o dílo architekta Antonína Engela. V současné době je důležitým rezervním zdrojem pitné vody pro případ poruch úpraven vody v Káraném a na Želivce.
Součástí úpravny vody je Muzeum pražského vodárenství, které zachycuje historický vývoj pražského vodárenství.


Úpravna vody Želivka

Je nejmodernější a největší úpravnou vody pro hlavní město Prahu. Výstavba tohoto rozsáhlého díla probíhala po etapách a byla zahájena v roce 1965. Úpravna zásobuje pitnou vodou i oblasti Středočeského kraje a kraje Vysočina. Maximálním výkonem 7.000 l/s pitné vody a současným průměrem 3.200 l/s se tato úpravna vody řadí k největším v Evropě a je největší úpravnou vody v České republice.
 

Vznik vodárny a rozvoj obce

Káranská vodárna na Týden.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Oficiální web

 Vaše náměty, nápady a připomínky, kterými by se daly tyto webové stránky vylepšit, posílejte na obecní e-mail.

Svozy odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1 2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12 13
14
15 16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29 30