Obec Káraný
Obec Káraný

Založení Sokola


Založení Sokola
7. března 1931 byl v Káraném založen přípravný výbor SOKOLA ve složení: ing. Koranda, F.Novotný, F Faltys, K. Faltys, Marie Řeháková, P.Šnajdr (Skála), A. Jungr, F. Křivánek, V. Klingora, Bareš, J. Schneider. To se uvádí v záznamu z projevu k 50. výročí od založení Sokola Káraný. Dále se m.j. můžeme dočíst: "...v červenci téhož roku se počíná s úpravou cvičiště na vodárenském pozemku vedle vodárny (pozn: dnes zde stojí sodovkárna). Ale nejen prací na budování sokolského hřiště a cvičením všech věkových kategorií obou pohlaví žije zdejší malá jednota." "...V roce 1932 bylo sehráno 7 divadelních představení nejen v Káraném, ale s velkým úspěchem i v Otradovicích a Sojovicích, uspořádána tělovýchovná akademie k 100. výročí narození Dr.M.Tyrše, 2 taneční zábavy, 2 sokolské plesy, 7 loutkových představení, 3 tajné výlety, 1 mikulášská zábava... To vše při nácviku na IX. Všesokolský slet..." (Pozn.: ale také v době vrcholící hospodářské krize - klobouk dolů před touto generací Káraňáků.) " ..Mnoho činovníků bylo zvoleno, leč mnohý z nich neměl dost vytrvalosti. Kdo byli ti, o něž se činnost Sokola opírala? Rolník F Novotný, strojníci K. a F Faltysové a jejich manželky, vodárenský mistr S. Petrášek, zámečník A. Jungr, soustružník F.Křivánek, účetní Zach, klempíř V. Bodlák, zedníci Čmuhař a J. Čermák, elektrikář M. Chocholatý, řidič A. Kuklik, rolníci p. Šmíd a F. Čmuhař, dělník p. Čmuhař a jiní..." ...mezi ochotnickými herci a loutkoherci působili v té době zejména F. Křivánek, K. Faltys, A. Kuklík, paní Kuklíková, F. Šmíd, C. Jarešová, M. Černá, Ant. Jungr, pí. Jungrová, pí. Oktábcová, p. Chocholatý, M. Bodláková, M. Raušová... Tolik dochované záznamy. Ale lze tušit, že činovníků tělovýchovné jednoty a ochotnických herců, jejichž působištěm bylo jeviště hospody "U Hájků", bylo podstatně více. Z paměti a ze starých obrázků se nám vybavují jenom někteří z ochotníků, např.: p. Růžička, pí. Tajblová, P. Skála, K. Mencl, V. Chvátlina, pí. Ferusová, později M. Marunová, J. Havelka, M. Čermák, K. Rubeš, J. Rupešová, J. Rupeš, O. Kouba, J. Čermák, J. Vodrážka, pí Klůzová, J. Rubešová, M. Netušil, E. Soukupová, O. Smutný, D. Bártová, I. Jelínková, J. Havelková, R. Ferusová, pí. Rusová, pí. Pšánská, pí. Píšová..." Je zajímavé, že o pestrý život v obci, ale i o správu věcí obecních, se staralo ve 30.letech několik tak obětavých Káraňáků, že jejich jména lze nalézt v zápisech obou zmíněných organizací, ale i v Obecním zastupitelstvu.
Ve třicátých letech obec založila m.j. i místní knihovnu, o kterou se starali, jako o vítanou službu spoluobčanům i rekreantům postupně: p. Stanislav Petrášek, p. František Křivánek, p. Václav Kuthan. V současnosti o knihovnu pečuje už hezkou řádku let pí. Drahomíra Šrumová.
Pozadu v organizování společenského života nezůstávali ani pražští rekreanti ne jen v osadách, ale i z vilové čtvrti Jizerka. Za zvláštní připomenutí stojí rekreační sportovní klub "Hoblíček", vycházející ze společenství pražských truhlářů, kteří si v Káraném vystavěli ozdravovnu s celou řadou chat kolem dodnes stojícího "Zámečku". Stejně aktivní byl sportovní klub S. O. J. (Spojené osady Jizerka) se sídlem v zahradě obětavého příznivce sportu pana Maška, v dnešní ulici B. Němcové. Ze jmen aktivních sportovců z obou klubů už si dokážeme připomenout pouze: Ant. Strachotu, Josefa Rýdla-Píďu, Karla Půlpána, Pavla Laube, Mirka Fraňka, bratry Maškovy, V. Strnada, Lálu Lifku, Jiřího Havla, Kratinu... Těmito kluby pořádané turnaje v odbíjené, košíkové i kopané, táboráky s programem, ale i loutková i divadelní představení, celé společenské dění významně zpestřily i obohatily.

Oficiální web

 Vaše náměty, nápady a připomínky, kterými by se daly tyto webové stránky vylepšit, posílejte na obecní e-mail.

Svozy odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10 11
12
13 14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
1
2
3 4