Obec Káraný
Obec Káraný

Turistické trasy


Mapa
 

 

 

 

mapa, legenda


1. trasa

Trasa je jednoduchá: Káraný - Čelákovice (muzeum), Přerov (polabský skanzen), Lysá nad Labem (zámecká zahrada - kostel s Braunovou sochou) a kolem kaple sv. Václava zpět do Káraného.
Zaměření trasy: kromě trošky pohybu, poznání historie zdejšího regionu v překrásném čelákovickém muzeu, zabývajícím se i osídlení faunou v tomto přílabském kraji, zdejším osídlením lidmi s vývojem od nestarších dob doby kamenné, doklady o slovanském osídlení Středního Polabí (m.j. zachovalá slovanská kanoe nalezená na Gradě), ale i bohatými ukázkami předmětů ze zámečku Opočeň, kdysi vystavěného pro Rudolfa II. na pravém břehu Jizery, atd. V Přerově, kam je možno se přesunout asi 6 km dlouhou pěšinkou podle Labe (po zelené značce) s odbočením před Lysským zdymadlem doprava, je k prohlídce známý skanzen venkovských polabských chalup a venkovských objektů z období minulých století. Z Přerova po relativně klidné silnici se asi po 4 km dostanete do Lysé, kde v prostředí zámecké - kdysi Šporkovy - zahrady můžete obdivovat celé scenerie soch a sousoší, vyznačujících jak roční období tak i představu sochaře (patrně I. M. Platzera) o jednotlivých měsících roku.
Při příjezdu k zámku (dnes Domov seniorů) míjíme nepřehlédnutelně vysoký kostel sv. Jana Křitele (55 metrů) a ohradní zeď, na které je mimo dalších soch i socha sv. Jeronýma, prokazatelně vytvořená M. Braunem.
Po červené značce (té se budeme držet až do Káraného) se z Lysé vydáte zpět ke Káranému. Minete při tom dostihovou dráhu a po příjemné cestě po okraji lesa dojedete k otevřené lesní kapli "U svatého Václava" pocházející asi z roku 1696, která náležela k jedné ze tří blízko sebe položených přírodních ermitáží. Štukový reliéf připomínající zavraždění knížete Václava jeho bratrem Boleslavem doplňují sochy dvou andělů, jež pocházejí z dílny, tvorbou příbuzné pracem slavného sochaře Matyáše Brauna. Autorství soch však nebylo dosud určeno.
Po prohlídce kaple pokračujeme po červené značce lesní cestou, tečující přírodní rezervaci "Lipovka" - zbylý útvar původního labského lužního lesa. Po pravé straně uvidíme další přírodní rezervaci - tůň "Václavka" vyhledávanou rovněž četnými rybáři.
Míjíme vodárenská zařízení a vcházíme do Káraného. Po levé straně Václavské ulice uvidíte káranskou kapličku sv.Jana Nepomuckého. Vysoký komín nás dovede až k vodárně jejíž budovy z roku 1911 nelze přehlédnout. 


2. trasa

Start třeba u obecního úřadu v Káraném. Dále: podél Labe ke zdymadlu u Čelákovic, kolem Labe a osady "Hučící řeka" k železničnímu mostu, který podejdeme. Dále odbočíme doleva podél trati (po její pravé straně) a jedeme podél tůně Václavky ke sv. Václavu, kde před sousoším dvou andělů a otevřené kapličky s motivem vraždy sv. Václava (stojí tu na přání hraběte Šporka od roku 1696). Přejedeme trať Lysá n.L. - Čelákovice a pokračujeme po lesní cestě přímo proti přejezdu - tedy po pravé ruce mineme sv. Václava a pro další trasu využijeme žluté turistické značky směr Sojovice .
Cesta, mimochodem vedoucí po hranici Káraného, nás přivede na betonové obslužné komunikace poblíž vodárenské úpravny vody a dále k přejezdu přes trať Děčín - Lysá n.L.
Z kostrbaté betonky za přejezdem odbočíme asi po 200 m až druhou odbočkou doprava, projdeme mezi vodárenskými nádržemi a míříme příjemnou lesní cestou (Rabankou) do Dvorců, vyúsťující u Rabanovy hospody. Tedy přímo na křižovatce ve Dvorcích. Tam se dáme po asfaltu směrem na Lysou. Asi po půl kilometru a přejetí můstku přes potok Mlynařice uvidíme před sebou kopec zvaný "Viničky", kde v minulosti stával "Červený hrádek" se studánkou se zázračnou vodou (už tam není). Určitě však nepřehlédneme křižovatku na které odbočíme směr Stará Lysá, do které se dostaneme asi po 2 km chůze po asfaltce.
Ve Staré Lysé si prohlédneme nádhernou prastarou košatou a mohutnou lípu uprostřed vsi a případně i hospodu pro občerstvení skoro na konci vsi poblíž hřbitova. Stále se držíme hlavní asfaltové cesty. Asi 500 m za vsí jsme u další křižovatky, na které se držíme přímého směru. Asi po 1 km je víska Čihadla. Když v této obci vyjedeme do krátkého, strmějšího kopečka, jsme na krásné vyhlídce do širého kraje a snažíme se dohodnout který komín v dáli patří Káranému, Čelákovicím, či Brandýsu.
Ovšem za zády máme opět nenápadnou kapličku, u které bývaly podobné sochy jako u "našeho" sv. Václava a vzrostlou listnatou alej, vedoucí k zatím nedostupnému, dříve loveckému zámečku Bon Repos, který zde nechal postavit pán Lysé a Kuksu. Vzdělaným a mezi lidem oblíbeným hrabětem Františkem Antonínem Šporkem. Zámeček se vyznačoval mimo jiné i tím, že zde působil krátce mladý Bedřich Smetana jako učitel hudby. Historikové tenisu uvádějí, že právě zde byla poprvé v Čechách provozována hra, ze které se později vyklubal dnešní tenis.
Protože zámeček prakticky neuvidíte, vrátíte se zpět ke kapli u silnice. Máte sice možnost pokračovat po asfaltu až do Předměřic, Tuřic a potom Skorkova, ale my doporučíme návrat do terénu a sice na úvozovou cestu která je za zády kaple. Cesta se svažuje směrem k Jizeře, respektive ke známé sojovické osadě Severka, ležící asi 2 km od čihadelského vršku v borovém lesíku. Dole odbočíte okrajem osady doleva a asi po 1,5 km kontaktu s okrajem osady a borového lesa jste v řídké ovocné aleji, která vás polní cestou přivede do Sojovic k sokolskému cvičišti a hlavně k pěkné hospodě, kde je možné se všestranně občerstvit. 


3. trasa

Z Káraného (od vodárny, obecního úřadu, ... ) vyrazíte po červené značce okolo přírodní rezervace "Tůň Václavka" přes další přírodní rezervaci - zbytek původního labského lužního lesa "Václavka" až ke kapli "Svatý Václav". Stále pokračujete po červené po okraji lesa až k asfaltové silnici a železničnímu přejezdu. Přes něj odbočíte a pokud budete mít trochu štěstí budete si moci prohlédnout ve výbězích okolo hřebčína pobíhající koně. Pod mírným kopečkem odbočíte vpravo na Byšičky.
V Byšičkách si můžete v klidu prohlédnout roztomilou kruhovou náves v jejímž středu je kaplička. Informační tabule vás upozorní, že se nacházíte v památkově chráněném území. Až vychutnáte atmosféru tohoto místa pokračujte úzkým průjezdem mezi domy dále po polní cestě podél tůně, kde se po chvíli dozvíte, že se jedná o přírodní rezervaci "Hrabáčkovy tůně". Po poněkud hrbolatém úseku cesty projdete mezi rekreačními chatami až na břeh Labe.
Nyní se již držte stále podél Labe, již na káranském území podjedete železniční most, projedete podél chatových osad "U železničního mostu" a "Hučící řeka" až k čelákovickému zdymadlu. Tady odbočíte vpravo a po žluté značce projdete osadou "Grado". Bývalé (nyní slepé rameno Labe) po němž má osada název přejdete po dřevěné lávce, která ústí do osady "Pod hájovnou". Žlutá značka vás dovede až k hájence, kde se napojíte na silnici, kterou po chvíli křižuje červená značka (tudy jsme šli na začátku cesty), po níž se vlevo dostaneme zpět do Káraného.

Odkaz: Tipy na výlet

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Oficiální web

 Vaše náměty, nápady a připomínky, kterými by se daly tyto webové stránky vylepšit, posílejte na obecní e-mail.

Svozy odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15 16
17
18 19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
31
1 2