Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace k poplatkům

 

Z technických důvodů žádáme o platbu poplatků od 1.2.2018.

 

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Bezhotovostní platby
číslo účtu OÚ Káraný: 2300730151/2010
jméno banky: Fio banka, a.s.

Platby v hotovosti
Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních hodinách.

Poplatky
Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce.

  • poplatky za svoz komunálního odpadu 
  • poplatky ze psů
  • poplatky za nájemné z pozemků
cara2
Za svoz komunálního odpadu

Splatné do 30.4.2018

- za rekreační objekt a nemovitost bez trvale žijícího je cena 840,- Kč
- pro trvale žijící do 18 let je cena 540,- Kč
- pro trvale žijící od 18 do 60 let je cena 840,- Kč
- pro trvale žijící od 60 do 80 let je cena 640,- Kč
- trvale žijící nad 80 let jsou bez poplatku

!!! Variabilní symbol pro trvale žijící osoby bude sdělen na OÚ !!!
 

Variabilní symbol pro evidenční a popisná čísla bez trvale žijící osoby
příklad:
- pro čp.22 je vs 5022 (tři číslice za 5)
- pro čp.999 je vs 5999 (tři číslice za 5)
- pro če.22 je vs 50022 (čtyři číslice za 5)
- pro če.987 je vs 50987 (čtyři číslice za 5)

UPOZORNĚNÍ

Od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a s ním související zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.
Dosavadní možnost prominutí poplatku upravená v § 16 zákona o místních poplatcích je s účinností daňového řádu zrušena. Nadále tak nebude možné individuální prominutí poplatku (např. v případě dlouhodobého pobytu mimo obec).

cara2

Poplatek za psy pro trvale žijící

Splatné do 28.2.2018

- za prvního psa je cena 200,- Kč
- pro důchodce za prvního psa je cena 100,- Kč
- za každého dalšího psa je cena 300,- Kč
Příklad variabilního symbolu:
pro čp. 999 je vs 7999 (tři číslice za 7)
pro čp. 22 je vs 7022 (tři číslice za 7)
pro če. 987 je vs 70987 (čtyři číslice za 7)

cara2
Poplatek za nájemné z pozemků

Splatné do 15.3.2018

  Nájemné pro rok 2018 bylo zastupitelstvem obce schváleno a stanoveno na 12 Kč za m². Číslo nájemní smlouvy je zároveň variabilní symbol. Do variabilního symbolu uvádějte pouze číslice.

cara2

Předplatné Zpravodaj

Pro předplatné Zpravodaje převodem na náš účet, uvádějte variabilní symbol: 2018
Cena pro rok 2018 je 200 Kč.

cara2
Předplatné Bioodpad

Trvale žijící osoby na číslech popisných poplatek NEPLATÍ !!!

Splatné do 28.2.2018
Platba v roce 2018:
- nádoba na 120 l - 648 Kč
- nádoba na 240 l - 822 Kč
Příklad variabilního symbolu:
pro dům čp. 999 je vs. 6999 (tři číslice za 6)
pro dům čp. 22 je vs. 6022 (tři číslice za 6)
pro chata če. 987 je vs. 60987 (čtyři číslice za 6)
pro chata če. 22 je vs. 60022 (čtyři číslice za 6)

cara2

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Příklad variabilního symbolu:
pro dům čp. 999 je vs. 10999 (tři číslice za 10)
pro dům čp. 22 je vs. 10022 (tři číslice za 10)
pro chata če. 987 je vs. 100987 (čtyři číslice za 10)
pro chata če. 22 je vs. 100022 (čtyři číslice za 10)

cara2