Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace k poplatkům

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Bezhotovostní platby
číslo účtu OÚ Káraný: 2300730151/2010
jméno banky: Fio banka, a.s.

Platby v hotovosti
Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních hodinách.

Poplatky
Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce.

  • poplatky za svoz komunálního odpadu 
  • poplatky ze psů
  • poplatky za nájemné z pozemků
cara2
Za svoz komunálního odpadu

Splatné do 30.4.2020

- za rekreační objekt a nemovitost bez trvale žijícího je cena 810,- Kč
- pro trvale žijící do 18 let je cena 510,- Kč
- pro trvale žijící od 18 do 65 let je cena 810,- Kč
- pro trvale žijící od 65 do 80 let je cena 610,- Kč
- trvale žijící nad 80 let jsou bez poplatku

Variabilní symbol pro platby bankovním převodem, je platný z roku 2018 jedná se o VS typu osmimístné číslo (neplatí VS  např. 50111)  Vám bude sdělen na OÚ nebo
na e-mailu
: obec@karany.cz
UPOZORNĚNÍ

Od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a s ním související zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.
Dosavadní možnost prominutí poplatku upravená v § 16 zákona o místních poplatcích je s účinností daňového řádu zrušena. Nadále tak nebude možné individuální prominutí poplatku (např. v případě dlouhodobého pobytu mimo obec).

cara2

Poplatek za psy pro trvale žijící

Splatné do 30.4.2020

- za prvního psa je cena 200,- Kč
- pro občany nad 65 let je za prvního psa cena 100,- Kč
- za každého dalšího psa je cena 300,- Kč

Variabilní symbol pro platby bankovním převodem, je platný z roku 2018 jedná se o VS typu osmimístné číslo (neplatí VS  např. 70111 chata, 5111 č.popisné) bude sdělen na OÚ nebo
na e-mailu
: obec@karany.cz
cara2
Předplatné Bioodpad

Trvale žijící osoby na číslech popisných poplatek NEPLATÍ !!!

Splatné do 20.3.2020
Platba v roce 2020:
- nádoba na 120 l - 648 Kč
- nádoba na 240 l - 822 Kč

Nové platby pro rok 2021, splatné do 20.3.2021:
Platba v roce 2021:
- nádoba na 120 l - 980 Kč
- nádoba na 240 l - 1245 Kč

Variabilní symbol pro platby bankovním převodem, je platný z roku 2018 jedná se o VS typu osmimístné číslo ( neplatí VS např.6111),  Vám bude sdělen na OÚ nebo
na e-mailu:
 obec@karany.cz


cara2

Poplatek za nájemné z pozemků

Splatné do 15.3.2020

  Nájemné pro rok 2019 do odvolání bylo zastupitelstvem obce dne 28.1.2019 schváleno a stanoveno na 20 Kč za m².

Variabilní symbol pro platby bankovním převodem, je platný z roku 2018 jedná se o VS typu osmimístné číslo (neplatí VS  číslo nájemní smlouvy) Vám bude sdělen na OÚ nebo
na e-mailu
: obec@karany.cz

cara2

Předplatné Zpravodaj

Cena pro rok 2020 je 200 Kč.

Variabilní symbol pro platby bankovním převodem bude sdělen na OÚ nebo
na e-mailu:
 obec@karany.cz
cara2