Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

cck
Motto:
„Život lidí v nouzi a sociálně slabších
vylepšit silou lidství“

 

Místní skupina Českého červeného kříže Káraný

   Mezinárodní hnutí Červeného kříže vzniklo v Ženevě roku 1863, Český červený kříž je humanitární společností,  člen Mezinárodní federace od roku  1993.  Působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. V ČR působí celkem 69 oblastních spolků. Místní skupina ČČK Káraný je členem OS ČČK Mělník,  má celkem 85 členů, z toho 46 členů z Káraného, 39 členů z Nového Vestce.

Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je obecně prospěšnou činností.  MS ČČK Káraný orientuje svoji činnost především na seniory.

Valná hromada členů Místní skupiny Českého červeného kříže  Káraný se uskutečnila 18. 1. 2018 v sále  Obecního úřadu v Káraném, bylo přijato 6 nových členů. Na valné hromadě byla zhodnocena činnost za rok 2017 a přednesen a schválen návrh činnosti  pro rok 2018. Byla přednesena zpráva o hospodaření za rok 2017, který revizní komise potvrdila a navržen  a schválen rozpočet na  rok 2018.  Všechny zúčastněné zaujala odborná přednáška  paní PhDr. Š. Menclové  se zdravotní tematikou: prevence a léčba onemocnění pohybového aparátu.

V loňském roce tříčlenný výbor za pomoci několika dalších členů zrealizoval  všechny plánované akce. A byly vydařené a bylo jich opravdu dost: dva zájezdy do divadla v Mladé Boleslavi, zájezdy do Polska, na Zahradu Čech v Litoměřicích, výlet do Nového Města nad Metují, výlet na Pražské vánoční trhy.  
Událostí  roku  2017 se stala  beseda  moderovaná  paní H. Švejnohovou v plně nabitém sále Obecního úřadu,  kam pozvání  od výboru MS ČČK Káraný přijal světoznámý a přední  český kardiochirurg ,  pan  profesor MUDr  Jan Pirk  DrSc. Více jak dvouhodinové setkání s panem profesorem bylo krásné, potěšující a velmi příjemné a těšilo se velké pozornosti celé obce.
V laskavé spolupráci paní starostky Ing. B. Krejčí, PhD a OÚ Káraného, který přispíval každému účastníkovi Kavárničky  jedním nápojem zdarma se konala  již druhým rokem 3. čtvrtek v každém měsíci Kavárnička pro starší a pokročilé. V zimě se koná v galerii U kováře, přes léto na terase v areálu TJ Jizera Káraný. Do kavárničky jsou i v tomto roce srdečně zvaní všichni  senioři z Káraného a Nového Vestce.
Úspěšně si vede kroužek malování, který se druhým rokem  pod vedením paní I. Švrčulové schází 2x měsíčně v zasedací  místnosti OÚ Káraný, kde členky  malují vlastní umělecká dílka. Od 1. 11.  Do 26. 11.2018 budou  jejich obrázky ke zhlédnutí na výstavě s příznačným názvem „Malujeme rádi“  v Kočárovně areálu Brandýského zámku.
V létě se na terase klubovny TJ dámy i několik přítomných pánů dobře pobavilo na druhém ročníku Kloboukové party - aneb čaj o páté s občerstvením, hudbou a vydařeným počasím. Na  rozzářených  dámách bylo znát,  že  ve sportovně založeném Káraném je těší tato výjimečná příležitost  obout střevíčky, obléci  šaty a hlavy ozdobit klobouky.   Další činnost MS ČČK  je v sociální oblasti zejména při předávání blahopřání  a drobných dárků k životním jubileím členů.
Psychosociální činnost je též náplní a spolu se zdravotním dohledem a ošetřováním drobných poranění či uskutečněním zdravotních přednášek patří do náplně našeho Červeného kříže.
Důležitou a potřebnou aktivitou je již několik let podpora a naše účast na veřejné sbírce Ligy proti rakovině,  která se letos uskuteční 16. 5. 2018 . Letošní téma bude nádory tlustého střeva. Koupí  žlutého  květu s vínovou stužkou za 20 Kč za kus můžou všichni občané přispět ke zlepšení života onkologických pacientů, k prevenci, léčbě a výzkumu této zákeřné nemoci a na vybavení onkologických pracovišť.

Výbor MS ČČK Káraný děkuje  za finanční příspěvek  na podporu činnosti
Obecnímu úřadu Káraný a Nový Vestec.

MS ČČK Káraný by ráda přivítala  na podporu své činnosti finanční dary od místních podnikatelů (dary poskytnuté Červenému kříži  jsou odpočitatelnou položkou ze základu daně ve výši 2 %  - minimálně 1000 Kč, maximálně 10 procent ze základu daně).

Plánované akce MS ČČK Káraný pro rok 2018
Káranská „ Kavárnička pro starší a pokročilé“ každý 3.čtvrtek v měsíci od 15 do 17 hodin
Každý druhý čtvrtek kreslení

2x zájezd do divadla v Mladé Boleslavi 16. 2. a  říjen
2x zájezd do Polska  21. 4. a 22. 9
Sbírka – prodej kytiček Liga proti rakovině 16. 5.
Zájezd na Hrubý Rohozec a do Jičína 24. 5.
Klobouková party na terase areálu TJ Jizera Káraný 4. 8. 
Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic  17. 9. 
Výstava „Malujeme rádi“ Kočárovna Brandýského zámku 1. - 26. 11.
Zájezd na vánoční trhy prosinec

Na zájezdy  se  členové hlásí  u paní Mirky Chvalové tel.: 602176017, přihlášky nečlenů budou přijímány podle  naplnění  autobusu.

Těšíme se na viděnou při dalších akcích. Sledujte  Káranský Zpravodaj s aktuálními informacemi.

RÁDI UVÍTÁME  NOVÉ NÁPADY NA DALŠÍ ČINNOST

Zaujala Vás naše činnost? Máte chuť ji nějakým způsobem podpořit?
Přijďte mezi nás!

 

Kontakty:
Předsedkyně: Helena Havlíčková, tel: 602 823 412, helena.havlicek@seznam.cz
Jednatelka: PhDr. Šárka Menclová, tel: 607 704 088, sarka.menclova@post.cz
Pokladník: Ivana Švrčulová, tel: 602 145 251, ivana.svrculova@seznam.cz