Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

adduco

REGIONÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

  S koncem roku 2015 byla ukončena spolupráce s Městskou policií Šestajovice. Na jejich práci byly opakovaně podávány stížnosti. Obec ale nezůstane bez dozoru. Od ledna 2016 v obci Káraný působí hlídka regionální bezpečnostní agentury ADDUCO. Jedná se o tým lidí, jež tvoří odborníci s dlouholetou praxí v oboru. Jedná se o specialisty, většinou bývalé policisty, pokrývající široké spektrum bezpečnostních problematik (ochrana veřejného pořádku, odhalování a objasňování kriminality, zajišťování kriminalistických stop, pátrání po osobách a věcech, kontrola, trestní právo apod.). Firma se snaží poskytovat komplexní služby, spolupracuje s řadou partnerů v oblasti advokacie, psychologie, technických služeb k ochraně majetku apod.  Jsou jim známy policejní postupy, což v případě potřeby, umožňuje bezproblémovou a efektivní spolupráci s policií. Pracují na principu „prvorepublikového obchůzkáře“ s osobní a místní znalostí. Jednou ze zásad situační prevence je i nepravidelnost jejich přítomnosti v obci. Preferují nerepresivní a vstřícný přístup k občanům, který umožní budovat vztahy založené na vzájemné důvěře. Při zjištění protiprávního jednání, v případech, kde selže napomenutí či vyjednávání, jsou obvykle schopni věc zadokumentovat, připravit a předat k řešení příslušnému orgánu, ale pracuje se i na možnosti okamžité represivní formě. Firma je součástí konsorcia obecních stráží a je partnerem projektu „Město/obec v bezpečí“. Díky tomu může našim občanům nabídnout např. bezplatnou Linku bezpečí (800 456 789) s nepřetržitým provozem, nadstandardní péči o seniory či bezpečnostně právní poradenství pro obec.

  Není to policie, nečekejte tedy ozbrojenou hlídku v neprůstřelných vestách. Jejich činnost má především preventivní a nerepresivní charakter a je vykonávána zejména formou dvoučlenných hlídek ve stejnokrojích se služebním vozidlem.  Svou osobní přítomností v obci mají zajišťovat bezpečnost obecního majetku. V rámci této osobní přítomnosti i spolupůsobit při prevenci narušování veřejného pořádku a kriminality a efektivně spolupracovat s orgány a organizacemi v obci a Policií ČR. Nicméně v případě přistižení pachatele při trestném činu nebo bezprostředně po té, jsou samozřejmě schopni ho zadržet a neprodleně předat Policii ČR.

  Nyní se budete se v ulicích Káraného setkávat s označeným automobil typu SUV s výstražnou světelnou rampou, který mimo jiné, je vybaven automatickým externím defibrilátorem, přístrojem pro noční vidění, dokumentační technikou, moderní technikou pro komunikaci i přenos dat, dálkově ovládaným hledáčkovým světlem. Pracovníci jsou vybaveni účinnými ochrannými a obranými prostředky běžně používanými u PČR.

  Hlídka by měla aktivně komunikovat se zástupci obce, kterým v případě potřeby neprodleně nahlásí události, ke kterým v obci došlo, poškození obecního majetku apod. Jsou připraveni reagovat i na další požadavky obce tedy i občanů a naplnit vizi stát se pomocníkem a partnerem obce ve všech otázkách bezpečnosti. Doufáme, že budeme s jejich službou spokojeni.

www.adduco.cz