Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Jízdní řády autobusů PID platné od 1. září 2019

Linka do Káraného:

Linka 666

Ostatní spoje:

Linka 302

Linka 346

Linka 367

Linka 375

Linka 376

Linka 377

Linka 378

Linka 379

Linka 471

Linka 477

Linka 478

Linka 657

Linka 667

Linka 669

Linka 670

Linka 671

Linka 953

Průvodní dopis:

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

 

v příloze Vám pro Vaši potřebu zasílám poprázdninové jízdní řády, které budou platit od neděle 1. září 2019. Jízdní řády jsou ovlivněny uzavírkami v Brandýse (ulice Pražská) a na silnici II/610 u obce Dřevčice. Pro zajištění návazností a prokladů došlo k úpravám prakticky na všech linkách v oblasti Brandýsa nad Labem. Kromě výluk došlo ke změně pracovní doby v Aeru Vodochody. Proto došlo k trvalé úpravě na lince 657 a návazně i na linkách 376, 477 a 478. Současně také došlo k posílení ranního provozu linky 671 (druhý ranní spoj).

 

Současně dochází k ukončení drobným změnám zastávek v Praze na linkách 302 a 953. Jedná se o změnu charakteru zastávky Zamašská pro linku 302 a o přejmenování zastávky Letecké opravny na Sportovní centrum Kbely a zřízení zastávky Kbelský lesopark na lince 953.

 

Na linkách 472 a 655 se jízdní řády nemění a zůstávají v platnosti stávající jízdní řády.

 

cara
Výlukové jízdní řády (od 19.8.2019 do odvolání)

Linka 346

Linka 367

Linka 375

Linka 378

Linka 379

Linka 666

Linka 667

Linka 669

Linka 670

Linka 671

Linka 953

Průvodní dopis:

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

 

v souvislosti se zahájením 1. etapy opravy silnice II/610 mezi obcemi Dřevčice a Podolanka dojde od pondělí 19. srpna k výluce autobusů.

Linka 367 pojede z Černého Mostu do Radonic a dále po objízdné trase do Dřevčic shodně jako tomu bylo při uzavírce mostu v Radonicích.

Linka 375 bude odkloněna mezi Podolankou a Dřevčicemi přes Jenštejn a Radonice. Náhradou za odkloněnou linku 367 budou pro linku 375 zřízeny zastávky Jenštejn a Radonice.

Noční linka 953 bude jezdit rovněž po objízdné trase mezi Podolankou a Dřevčicemi.

Ve Dřevčicích bude zrušena zastávka a náhradou zastaví linky 367, 375 a 953 v provizorní zastávce Dřevčice, Hřbitov.

 

U linek 666, 667, 669 a 670 dochází k posunům spojů tak, aby byly ve Staré Boleslavi zajištěny přestupy na a z linek 367, 375 a 379. Bohužel s ohledem na délku objízdné trasy zejména u linky 375 není vždy možné zachovat návaznost od stejného spoje jako v trvalém stavu. Současně dojde z provozních důvodů v rámci prázdninového provozu k omezení spojů na lince 367. Na lince 378 dochází u některých spojů k posunům kvůli zachování prokladu s linkou 375.

 

Školní linka 671 samozřejmě vyjede až se začátkem nového školního roku a ranní spoje obslouží všechny zastávky jako v bezvýlukovém stavu. Ráno jedou dva autobusy – první pojede z Přezletic, kde zastaví ve všech třech zastávkách a dále po objízdné trase do Brandýsa. Druhý autobus pojede ze zastávky „Jenštejn, Hradní“ přes zastávku „Jenštejn“ následně se zajede otočit do Vinoře a zastaví v Podolance a potom už bez zastávky do Brandýsa. Odpolední spoje pojedou z Brandýsa nejprve do Přezletic a přes Podolanku do Jenštejna. V Přezleticích a v Podolance bude autobus zastavovat ve stejné zastávce jako ráno – tedy v opačné zastávce než v trvalém stavu.

 

cara

 

Výlukové jízdní řády (od 29.6.2019 do odvolání)

Linka 346 (platný do 7.7.2019 včetně)

Linka 346 (platný od 8.7.2019)

Linka 367

Linka 375

Linka 378

Linka 379

Linka 471

Linka 666

Text:

v příloze Vám zasílám pro Vaši potřebu jízdní řády linek PID platné během letních prázdnin od soboty 29. června do soboty 31. srpna 2019. Poprázdninový provoz bude zahájen v neděli 1. září 2019. Na linkách 346, 367, 375, 378 a 379 je zapracováno prázdninové omezení v podobném rozsahu jako o minulých prázdninách. U linky 346 jsou přiloženy dva jízdní řády, protože od 8. července bude opět otevřen sjezd z dálnice do Brandýsa a proto dojde k ukončení výluky pro linku 346 (nadále potrvá výluka v ulici Pražská). Navíc je zavedeno prázdninové omezení i na lince 471. Na lince 666 dochází k posunům spojů pro zachování návazností ve Staré Boleslavi. Linka 671 je o prázdninách mimo provoz. Na linkách 302, 376, 472, 477, 655, 657, 667, 669, 670 a 953 se jízdní řády nemění a zůstávají v platnosti stávající jízdní řády. Případná omezení některých spojů těchto linek jsou zapracována do celoročních jízdních řádů.

cara

 

Výlukové jízdní řády (od 8.4.2019 do odvolání)

Linka 367

Linka 666

Linka 667

Linka 669

Linka 670

od pondělí 8. dubna bude uzavřen most v obci Radonice. Rekonstrukce mostu potrvá do září letošního roku. Následkem této uzavírky bude zaveden výlukový jízdní řád pro linku 367. S ohledem na zachování přestupních vazeb ve Staré Boleslavi dojde k drobným posunům jednotlivých spojů na linkách 666, 667, 669 a 670. Pro úplnost ještě doplňujeme, že jízdní řády jsou rovnou upraveny tak, aby nemuselo dojít k další změně při chystané uzavírce ulice Pražská v Brandýse, ke které by mělo dojít ještě během dubna.

cara

 

Doprava

cara

Článek_PIDLítačka_představení.docx

Statusy_pro_sociální_sítě_regionální_dopravní_systém.docx

2018-03-Letak-Litacka-DL-lepo_OB_print3.pdf

cara

Užitečné odkazy:

- Vyhledání spojení PID

- Zastávkové jízdní řády PID

- Aktuální odjezdy z příměstských zastávek PID

cara

Jízdní řád pro linku 666

Linka 666