Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

lavkatousen

Lávka přes Labe do Toušeně

   Lávka převádí pěší a cyklistický provoz a středotlaký plynovod přes Labe přibližně 500 m nad soutokem Jizery s Labem. Zvolený konstrukční systém respektuje požadavek investora na výstavbu ve dvou časových etapách, a to hlavního pole přes řeku a přístupových ramp. Pro hlavní pole byla navržena předpjatá lanová visutá konstrukce se dvěma pylony, pro přístupové rampy klasické spojité trámové ocelové konstrukce. Levobřežní rampa je přímá, pravobřežní ve tvaru točky. Výškově řešení respektuje plavební profil 80x7 m. Pro podélný sklon nivelety byla zvolena limitní hodnota 8%.
   Spodní stavba sestává ze čtveřice železobetonových krátkých pilířů pro dva ocelové pylony a čtyř železobetonových kotevních bloků. Zakládání je provedeno jako hlubinné pomocí vrtaných pilot profilu 920 mm. Navíc je každý kotevní blok, který je tažen, vzepřen pěti šikmými tlačenými mikropilotami dlouhými 15 m. Kotevní bloky jsou předpjaty tyčemi.
   Nosná konstrukce hlavního pole ze dvou visutých lan (3 ∅ 60 mm), kotvená na jednom konci na pylonech a na druhém konci na kotevních blocích. Na visutých lanech je zavěšena lehká ocelová mostovka z dvojice profilů IPE 360 mm v osové vzdálenosti 3,1 m. Příčníky potom tvoří profily IPE 200 mm a 140 mm. Povrch mostovky je z podlahových roštů. Stabilitu lávky zajišťují dvě předpjatá lana (2 ∅ 60 mm), spojená s nosnými lany a mostovkou závěsy. Stabilizující lana jsou kotvena do kotevních bloků a uprostřed rozpětí neposuvně připojena k mostovce. Celý systém tvoří předpjatou prostorovou konstrukci. Mostovka byla vyrobena z oceli S 235 J2G2. Pylony, koncovky a rektifikační členy byly vyrobeny z oceli S 355 J2G3, lana jsou z oceli o jmenovité pevnosti 1 370 MPa.
   Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi je navržena kombinovaným povlakem, a to metalizací stříkaným zinkem o tloušťce 10 μm a nátěrem ve třech vrstvách o celkové tloušťce 260 μm. Ochranu lan, závěsů, rektifikačních a spojovacích členů zajišťuje materiál s velikou průtažností. Podlahové rošty jsou chráněny zinkováním o tloušťce 80 μm.

Zdroj: http://www.smp.cz/

Stránka

23.8.2013

23.8.2013

19.5.2013

19.5.2013

19.5.2013

19.5.2013

20.4.2013

20.4.2013

12.3.2013

12.3.2013

12.3.2013

12.3.2013

12.3.2013

12.3.2013

6.3.2013

6.3.2013

12.2.2013

12.2.2013

12.2.2013

12.2.2013

10.2.2013

10.2.2013

12.1.2013

12.1.2013


Stránka