Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

svjannepomucky

Kaple sv. Jana Nepomuckého

   obdélníkového půdorysu byla vybudována roku 1907 ve středu původní obce ve Václavské ulici. Je orientována ve směru východ – západ souběžně s komunikací a zastřešena sedlovou střechou. Do jižní a severní stěny lodi kaple jsou prolomeny dvojice obloukem zaklenutých oken. Na západní straně je umístěn pravoúhlý vchod, kterým se vstupuje do plochostropé lodě. Na východní straně ke štítu přiléhá štíhlá hranolová zvonice s úzkými, obloukem zaklenutými okénky do všech stran. Ve východní stěně zvonice je prolomen rovněž pravoúhlý vchod. Zvonici kryje jehlancová střecha, zakončená makovicí a křížem. Kaple byla na náklady obce opravena v roce 1993.

   Sv. Jan Nepomucký (z Pomuku), mučedník (kol. 1350-1393), kněz, kanovník, generální vikář, blahoslaven 1721, svatořečen 1729. Je ctěn (16. května) jako zemský patron Čech a Bavorska, stal se patronem Habsburků, Schwarzenbergů, jezuitů, mostů, lodníků, převozníků, vorařů, mlynářů, kněží, zpovědníků, umírajících, měst: Hluboké n/Vl., Bratislavy, Pasova ad. Je vzýván jako ochránce lidské cti, před povodní, suchem i pomluvami.

Zdroj: Římskokatolická farnost Čelákovice

 

Stránka

  • 1

 

 

 


Stránka

  • 1